Апеляційна скарга на рішення по справі

Опубликовано: 01.09.2018

видео Апеляційна скарга на рішення по справі

20.06.2018 - Касаційна скарга на рішення у справі за позовом НАБУ до ДП "УПП УЗ"

.

                                                                                                                                                                                                 ___________________________________


29.08.2018 - Апеляційна скарга у справі щодо закриття КП прокурором

                                                                                                                      __________________________________                                                                                                                                                          __________________________________                                                                                                                                                              ____________________________________

               

                                                                                             Апелянт:    _____________________________________

                                                                                                                      _____________________________________

                                                                                                                      _____________________________________

                                                                                           Позивач:        ______________________________________   

                                                                                                                      ______________________________________

                                                                                                                      ______________________________________                       

                         

                                                                                                             АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

_____________________________________________________________________

    ________________________________________________  прийнято рішення по справі № ___________ за позовом __________________(далі – позивач) до  управління Пенсійного фонду України в ________________ районі (далі – управління), про визнання дій неправомірними та зобов’язання здійснити перерахунок пенсії позивачу, якою вказані вимоги задоволено частково. Управління Пенсійного фонду України в ______________ районі не може погодитись з даним рішенням у зв’язку з нижчевикладеним:

Законом України “Про Державний бюджет України на 2007 рік ” п. 12 ст. 71  було зупинено на 2007 рік дію статті 6 Закону України  “Про соціальний захист дітей війни ” (далі – Закон  № 2195) з урахуванням ст. 111 цього Закону, а саме: підвищення до пенсії або грошового утримання  відповідно до ст. 6 Закону № 2195 виплачується особам які є інвалідами у розмірі 50 відсотків від розміру надбавки встановленої для учасників війни. Рішенням Конституційного суду України від 09.07.2007 р. вказані норми  Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік ” визнані такими, що не відповідають Конституції України ( є неконституційними).

Статтею 6 Закону № 2195 встановлено, що дітям війни пенсії або щомісячне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком, але як видно зі змісту, дана норма Закону не передбачає, яким саме органом (Пенсійним фондом або іншим органом), за рахунок яких коштів і джерел та в якому процедурному порядку здійснюється призначення і виплата підвищення до пенсії. Разом з тим статтею 7 Закону №2195 встановлено, що фінансове забезпечення соціальних гарантій передбачених даним Законом здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, який затверджує Верховна Рада України, а не із бюджету Пенсійного фонду України, який затверджує Кабінет Міністрів України, а тому, та відповідно до ст.6 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ” якою передбачено, що непрацездатні громадяни мають право отримувати надбавки, доплати та підвищення до пенсійних виплат в порядку та за рахунок коштів визначених законодавством, підвищення пенсій згідно ст. 6 Закону № 2195 повинно відбуватись за рахунок коштів Державного бюджету.

Частиною 2 ст. 95 Конституції України передбачено, що виключно законом  про Державний бюджет на поточний рік визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір і цільове призначення. Частиною 2 статті 4 Бюджетного кодексу України встановлено, що при здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням закону про Державний бюджет України. В даному випадку видатки  щодо реалізації ст. 6 Закону № 2195 були встановлені  з урахуванням ст. 71, 111, які і були відмінені Конституційним судом (визнані неконституційними), після чого будь-яких змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік ” які б стосувались даного питання внесено не було, а оскільки відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету можливо здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення  застосувати норми ст. 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни ” до внесення змін до Державного бюджету України на 2007 рік неможливо.

 

Реалізація нормативних приписів і пенсійних програм здійснюється шляхом фінансування пенсійних виплат за рахунок чітко визначених прибутковою частиною бюджету Пенсійного фонду джерел відповідно до конкретних напрямів витратної частини бюджету Пенсійного фонду України.

 

Згідно п.3 положення про Пенсійний фонд України, основним із завдань Пенсійного фонду України є ефективне використання коштів Пенсійного фонду України, п. 15 Положення Пенсійного фонду України здійснює свої повноваження безпосередньо через територіальні управління, п.9 визначає вичерпний перелік напрямів використання коштів Пенсійного фонду України, при цьому згідно п.10 Положення кошти Пенсійного фонду України використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають. Бюджет Пенсійного фонду України затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Виплата пенсії потребує фінансування з Державного бюджету України, її обсяги не можуть визначатися будь-яким іншим законом, крім закону про Державний бюджет України.

 

Крім того, слід зазначити, що у Державному бюджеті України на 2008 рік не передбачено видатків на виконання рішень судів про стягнення такої пенсії понад розміри, встановлені законами України про Державний бюджет України на відповідний рік.

 На підставі ст. 6 Конституції України органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

 

Стаття 19 Конституції України передбачає, що правовий порядок в Україні ґрунтується на принципах, згідно яких ніхто не може бути вимушений робити те, що не передбачено законодавством. Одночасно дана норма встановлює, що органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадовці зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень і способом, передбаченим законодавством України.

 Враховуючи також, що Законом України “Про соціальний захист дітей війни ” передбачено, що фінансування виплат по даному закону проводиться із Державного бюджету України, який затверджує Верховна Рада України, а не із бюджету Пенсійного фонду України, який затверджує Кабінет Міністрів України.

             Також хочемо звернути увагу , що ст. 6 Закону № 2195 підвищення визначено в розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. Визначення мінімального розміру пенсії за віком надано лише в ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ”, яка передбачає, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності достатнього страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. Проте в частині 3 вищезгаданої статті встановлено, що мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений на рівні прожиткового мінімуму, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим законом. Крім того, частиною першою цієї статті  встановлено, що при наявності у чоловіків 25, а у жінок 20 років страхового стажу мінімальний розмір пенсії встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Частина третя цієї ж статті передбачає, що мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим частини першої статті застосовується виключно для визначення розміру пенсій, призначених відповідно до цього Закону. Іншими словами для перерахунків або підвищення пенсій він не застосовується.

Питання визначення величини мінімальної пенсії за віком, що застосовується для обчислення підвищення пенсії особам, яким встановлено статус “дитина війни”, має бути вирішено у законодавчому порядку, тобто внесенням змін до Закону України “Про соціальний захист дітей війни”.

 

З 01.01.2008 року механізм реалізації положень ст. 6 Закону № 2195 врегульовано шляхом внесення змін до цієї статті Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», згідно з яким дітям    війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни (10% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Також, п.8 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» ( набрала чинності з 22.05.08) встановлено, що дітям війни до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, підвищення проводиться у таких розмірах: з 22 травня 2008 року – 48,10 грн., з 01 липня 2008 року – 48,20 грн., з 01 жовтня 2008 року – 49,80 грн.,з 01 січня 2009 року – 49,80грн., з 01 січня 2010 року – 49,80 грн.

Враховуючи вищевикладене вважаємо, що оскільки на підставі ст.19 Конституції України посадовці органів виконавчої влади повинні діяти в межах повноважень і способом, передбаченим законодавством України, яким визначено, що фінансування статті 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” проводиться з Державного бюджету України, а не з бюджету Пенсійного фонду України, а так само не визначений Законом механізм розрахунку підвищення, передбаченого вищезгаданою статтею, то, отже, не має підстав для задоволення вимог позивача про визнання бездіяльності управління Пенсійного фонду України в ________________ районі  протиправною і обов’язку управління Пенсійного фонду України провести перерахунок пенсії і забезпечити її виплату.

Керуючись ст.291-296 Цивільно – процесуального Кодексу України,

                                                                                                                        ПРОСИМО:

 

1. Скасувати рішення _____________ районного суду від _________________у справі  № ________________

2. Прийняти по справі нове рішення, яким відмовити ____________________________ у задоволенні позову.

              Від сплати державного мита органи Пенсійного фонду України звільнені згідно п.34 ст.4 Декрету КМУ «Про державне мито».

Додатки:

 1. копії  апеляційної скарги.

__________________________________                                                                     ____________________________

rss