Сын Банева: Евгения и мой отец - моральные убийцы моей мамы Дочки | Today.bg Новости

  1. Сын Банева: Евгения и мой отец - моральные убийцы моей матери Дочки Фото: архив, Булфото Евгения...
  2. Син Банева: Євген і мій батько - моральні вбивці дочки моєї матері
  3. Син Банева: Євген і мій батько - моральні вбивці дочки моєї матері
  4. Син Банева: Євген і мій батько - моральні вбивці дочки моєї матері
  5. Син Банева: Євген і мій батько - моральні вбивці дочки моєї матері

Сын Банева: Евгения и мой отец - моральные убийцы моей матери Дочки

Фото: архив, Булфото

Евгения и мой отец - моральные убийцы моей матери, поэтесса Дочка Банева, говорит в интервью 24 часа «Первенец сына олигарха Николая Банева, который носит его имя.

24-летний мужчина, потерявший мать на 11 лет и усыновленный Евгением Баневой, не общается с отцом и мачехой. Причина - 3 года назад была просьба съесть Евгению.

«Я жил с ними в китчах и среди поваров, нянь, дворников, садовников. Но для меня это была настоящая тюрьма, самое отвратительное место в мире », - рассказывает он о своей жизни в резиденции Банева в Бояне.

Нормальное человеческое сознание не может принять те истории, которые я засвидетельствовал - магия за магией - треугольники арабскими буквами, застрявшие под кроватью моей матери Дочки, добавляет рисунок дочери олигарха Раисе Ивановой.

В начале этого года Евгения и Николай Баневы были арестованы и экстрадированы в Болгарию. Специализированная прокуратура обвинила их в участии в организованной преступной группе за совершение налоговых и публичных преступлений и отмывание денег, которая действует с 2005 года.

Специализированная прокуратура объявила, что им было предъявлено обвинение в семи различных преступлениях, совершенных в течение 13 лет.

Одно из обвинений против предпринимателей - отмывание денег на сумму более 1 млрд. Левов.

Пост работает: Василия Пейчева

Син Банева: Євген і мій батько - моральні вбивці дочки моєї матері

Фото: Архів, Белфото

Євген і мій батько - моральні вбивці моєї матері, дочки поетеси Баневої, говорить в інтерв'ю виданню " 24 години "первістного сина олігарха Миколи Банева, який носить його ім'я.

24-річний чоловік, який у віці 11 років втрачає матір та усиновлений Євгенієм Баневою, не спілкується з батьком та мачухою. Причина - 3 роки тому він подав заяву на усиновлення Євгенія.

«Я жив з ними в кітчі та серед кухарів, няні, двірників, садівників. Але для мене це була справжня в'язниця, найогидніше місце у світі », - розповідає він про своє життя в резиденції Банева в Бояні.

Звичайна свідомість людини не може прийняти те, про що я бачила історію - магія після магії - трикутники з арабськими літерами, склеєні під спальнею дочки моєї матері, доповнює картину, яку принесла дочка олігарха Раїса Іванова.

На початку цього року Євген та Микола Баневи були заарештовані та екстрадовані до Болгарії. Обвинувачення звинуватило їх у участі в організованій злочинній групі за податкові та службові правопорушення та за відмивання грошей, яке діє з 2005 року.

Обвинувачення оголосило, що їм було звинувачено у семи різних злочинах протягом 13-річного періоду.

Одне із звинувачень на адресу бізнесменів - відмивання грошей на суму понад 1 мільярд левів.

Праці над публікацією: Василь Пейчева

Син Банева: Євген і мій батько - моральні вбивці дочки моєї матері

Фото: Архів, Белфото

Євген і мій батько - моральні вбивці моєї матері, дочки поетеси Баневої, говорить в інтерв'ю виданню " 24 години "первістного сина олігарха Миколи Банева, який носить його ім'я.

24-річний чоловік, який у віці 11 років втрачає матір та усиновлений Євгенієм Баневою, не спілкується з батьком та мачухою. Причина - 3 роки тому він подав заяву на усиновлення Євгенія.

«Я жив з ними в кітчі та серед кухарів, няні, двірників, садівників. Але для мене це була справжня в'язниця, найогидніше місце у світі », - розповідає він про своє життя в резиденції Банева в Бояні.

Звичайна свідомість людини не може прийняти те, про що я бачила історію - магія після магії - трикутники з арабськими літерами, склеєні під спальнею дочки моєї матері, доповнює картину, яку принесла дочка олігарха Раїса Іванова.

На початку цього року Євген та Микола Баневи були заарештовані та екстрадовані до Болгарії. Обвинувачення звинуватило їх у участі в організованій злочинній групі за податкові та службові правопорушення та за відмивання грошей, яке діє з 2005 року.

Обвинувачення оголосило, що їм було звинувачено у семи різних злочинах протягом 13-річного періоду.

Одне із звинувачень на адресу бізнесменів - відмивання грошей на суму понад 1 мільярд левів.

Праці над публікацією: Василь Пейчева

Син Банева: Євген і мій батько - моральні вбивці дочки моєї матері

Фото: Архів, Белфото

Євген і мій батько - моральні вбивці моєї матері, дочки поетеси Баневої, говорить в інтерв'ю виданню " 24 години "первістного сина олігарха Миколи Банева, який носить його ім'я.

24-річний чоловік, який у віці 11 років втрачає матір та усиновлений Євгенієм Баневою, не спілкується з батьком та мачухою. Причина - 3 роки тому він подав заяву на усиновлення Євгенія.

«Я жив з ними в кітчі та серед кухарів, няні, двірників, садівників. Але для мене це була справжня в'язниця, найогидніше місце у світі », - розповідає він про своє життя в резиденції Банева в Бояні.

Звичайна свідомість людини не може прийняти те, про що я бачила історію - магія після магії - трикутники з арабськими літерами, склеєні під спальнею дочки моєї матері, доповнює картину, яку принесла дочка олігарха Раїса Іванова.

На початку цього року Євген та Микола Баневи були заарештовані та екстрадовані до Болгарії. Обвинувачення звинуватило їх у участі в організованій злочинній групі за податкові та службові правопорушення та за відмивання грошей, яке діє з 2005 року.

Обвинувачення оголосило, що їм було звинувачено у семи різних злочинах протягом 13-річного періоду.

Одне із звинувачень на адресу бізнесменів - відмивання грошей на суму понад 1 мільярд левів.

Праці над публікацією: Василь Пейчева

Син Банева: Євген і мій батько - моральні вбивці дочки моєї матері

Фото: Архів, Белфото

Євген і мій батько - моральні вбивці моєї матері, дочки поетеси Баневої, говорить в інтерв'ю виданню " 24 години "первістного сина олігарха Миколи Банева, який носить його ім'я.

24-річний чоловік, який у віці 11 років втрачає матір та усиновлений Євгенієм Баневою, не спілкується з батьком та мачухою. Причина - 3 роки тому він подав заяву на усиновлення Євгенія.

«Я жив з ними в кітчі та серед кухарів, няні, двірників, садівників. Але для мене це була справжня в'язниця, найогидніше місце у світі », - розповідає він про своє життя в резиденції Банева в Бояні.

Звичайна свідомість людини не може прийняти те, про що я бачила історію - магія після магії - трикутники з арабськими літерами, склеєні під спальнею дочки моєї матері, доповнює картину, яку принесла дочка олігарха Раїса Іванова.

На початку цього року Євген та Микола Баневи були заарештовані та екстрадовані до Болгарії. Обвинувачення звинуватило їх у участі в організованій злочинній групі за податкові та службові правопорушення та за відмивання грошей, яке діє з 2005 року.

Обвинувачення оголосило, що їм було звинувачено у семи різних злочинах протягом 13-річного періоду.

Одне із звинувачень на адресу бізнесменів - відмивання грошей на суму понад 1 мільярд левів.

Праці над публікацією: Василь Пейчева

Син Банева: Євген і мій батько - моральні вбивці дочки моєї матері

Фото: Архів, Белфото

Євген і мій батько - моральні вбивці моєї матері, дочки поетеси Баневої, говорить в інтерв'ю виданню " 24 години "первістного сина олігарха Миколи Банева, який носить його ім'я.

24-річний чоловік, який у віці 11 років втрачає матір та усиновлений Євгенієм Баневою, не спілкується з батьком та мачухою. Причина - 3 роки тому він подав заяву на усиновлення Євгенія.

«Я жив з ними в кітчі та серед кухарів, няні, двірників, садівників. Але для мене це була справжня в'язниця, найогидніше місце у світі », - розповідає він про своє життя в резиденції Банева в Бояні.

Звичайна свідомість людини не може прийняти те, про що я бачила історію - магія після магії - трикутники з арабськими літерами, склеєні під спальнею дочки моєї матері, доповнює картину, яку принесла дочка олігарха Раїса Іванова.

На початку цього року Євген та Микола Баневи були заарештовані та екстрадовані до Болгарії. Обвинувачення звинуватило їх у участі в організованій злочинній групі за податкові та службові правопорушення та за відмивання грошей, яке діє з 2005 року.

Обвинувачення оголосило, що їм було звинувачено у семи різних злочинах протягом 13-річного періоду.

Одне із звинувачень на адресу бізнесменів - відмивання грошей на суму понад 1 мільярд левів.

Праці над публікацією: Василь Пейчева